Akademia CISCO

 

AKADEMIA CISCO

Internet jest obecnie instrumentem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie.

Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej, internetowej ekonomii.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, w 1997 roku firma Cisco Systems uruchomiła Cisco Networking Academy Program (CNAP).

Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 150 krajach w ponad 10 tysiącach akademii, wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie więcej niż 1.6 miliona uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy, znajdując odpowiednią pracę.

Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem techniki komputerowej.

W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu, dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szansę na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr. Mamy nadzieję, że także w Polsce program Cisco Networking Academy wpłynie na rozwój gospodarki internetowej, zwiększy tempo i zakres stosowania nowoczesnych technologii, przyczyni się do restrukturyzacji rynku pracy.

akademia cisco link