Strefa Ucznia

Samorząd Uczniowski

skład samorządu:

Przewodniczący: Mateusz Moszyński 3TI

Zastępcy:

Weronika Breitenbach 3TWA

Zuzanna Zimoń 3TWA

Skarbnik:

Klaudia Sadło 2TF

Sekretarz:

Arek Hanas 1TI