Spektakularny sukces ucznia Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu.

 „Słońce jest w każdym człowieku” - te słowa patrona szkoły mówiące o sile i energii człowieka brzmią niezwykle wymownie w świetle ostatnich wydarzeń.

Są one również zachętą aby pochylać się indywidualnie nad każdym młodym człowiekiem, przekraczającym próg szkoły.

Efekty takiej postawy mogą być naprawdę imponujące. Dowodem na to jest kolejny sukces ucznia klasy III Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczno-psychologiczną Piotra Żuka.

W ostatnim czasie został on wyróżniony niezwykle prestiżową nagrodą przyznawaną przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia. Wyróżnienie to otrzymują tylko najbardziej utytułowani olimpijczycy i uczestnicy konkursów z naszego regionu.

Piotr tylko w ostatnim roku brał udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach i Wolnościach Obywatelskich, uzyskując najlepszy wynik na Podkarpaciu, a w dziewiętnastej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie uplasował się na 7 miejscu w Polsce. Te i wcześniejsze osiągnięcia ( udział w olimpiadach i konkursach stopnia wojewódzkiego), zostały także dostrzeżone przez instytucje wspierające rozwój utalentowanej młodzieży , Piotr został więc uhonorowany stypendium Prezes Rady Ministrów, stypendium fundowane przez Fundację im. Braci Zielińskich oraz stypendium Pana Tadeusza Chrzana Starostę Jarosławskiego, fundatora Stypendiów Motywacyjnych dla uzdolnionej młodzieży naszego powiatu.

2 czerwca w dniu Samorządu Terytorialnego Piotr Żuk wraz z 25 innymi wybitnymi uczniami z naszego województwa otrzymał wspomnianą wyżej nagrodę z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Władysława Ortyla, Wojewody Podkarpackiego pani Ewy Leniart oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch.

Obecna nagroda jest więc przypieczętowaniem wszystkich dotychczasowych sukcesów i dowodem na to, że żadne trudności nie przeszkodzą ambitnym młodym ludziom w realizacji swoich marzeń.