Technik informatyk w programie klas patronackich WSiZ

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 21 listopada 2016 r. ostaliśmy objęci honorowym patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dzięki uczestnictwu w programie klas patronackich, uczniowie klas technikum w zawodzie technik informatyk mogą zbierać doświadczenia, współpracując ze środowiskiem akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Program klas patronackich przewiduje prowadzenie zajęć nie tylko w macierzystej szkole, ale również w pracowniach laboratoryjnych w siedzibie uczelni w Rzeszowie oraz w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Zajęcia te prowadzą wykładowcy z WSIiZ.

Uczelnia gwarantuje także dostęp do doradztwa w zakresie programu nauczania klasy patronackiej w z obszaru nauk informatycznych.

Udział w projekcie „Klasy patronackie” daje możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych oraz eventach organizowanych przez WSiiZ. Uczniowie mogą uczestniczyć w wybranych wykładach w siedzibie uczelni, współpracować z kołami naukowymi WSIiZ czy też brać udział w imprezach organizowanych przez uczelnię. Klasy patronackie otrzymują także dostęp do platformy e-WSIiZ (baza zasobów wiedzy uczelni).

Dzięki takiej współpracy uczniowie mogą poznawać specyfikę uczelni już na etapie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, co pomoże w określeniu właściwego kierunku rozwoju w przyszłości.

Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Szkoły została mgr inż. Katarzyna Krzanowska