Lekcja na 12 gwiazdek, czyli Słowacki w czwórce wyróżnionych

W pierwszych dniach czerwca członkowie Stowarzyszenia Społeczno-Ekonomicznego „Absolwent”, działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce przeprowadzili serię 4 zajęć edukacyjnych pt. „Lekcja na 12 gwiazdek”, skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości liczących do 50 000 mieszkańców na ternie województwa podkarpackiego.

W wybranej przez organizatorów czwórce znalazł się Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu, który od kilku lat organizuje swój własny cykl spotkań edukacyjnych związanych z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej i szeroko pojętych praw człowieka. Dzięki temu 1 czerwca bieżącego roku uczniowie Słowackiego mogli uczestniczyć w jednej z „Lekcji na 12 gwiazdek”, przeprowadzonej przez panią Ewę Nowak-Koprowicz wraz z animatorką, panią Moniką Lewicką. Spotkanie edukacyjne pt. „Nagroda im. Sacharowa na rzecz wolności myśli, jako przykład działania UE, z którego możesz być dumny” odbyło się w formule warsztatowo-wykładowej i było rejestrowane na potrzeby Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Celem organizowanej akcji edukacyjnej było zwiększenie wiedzy młodych Polaków o Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru członkostwa Polski w UE i jego wpływu na codzienność, zarówno uczestników zajęć, jak i ich bliskich, tj. rodziców, dziadków czy rodzeństwa. Osiągnięciu tego celu sprzyjał bezpośredni kontakt i możliwość pozyskania informacji od ekspertów z 10-letnim doświadczeniem z zakresu integracji europejskiej oraz czynna praca animatora młodzieżowego. Wszystko to sprawiło, że „Lekcja na 12 gwiazdek”, która odbyła się w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu, była dla uczniów ZSLiT niezapomnianą i atrakcyjną formą poszerzenia wiedzy o Unii Europejskiej.

Free Joomla Lightbox Gallery