Sukces nauczycieli ZSLiT

Z inicjatywy Starosty Jarosławskiego, Pana Tadeusza Chrzana, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu opracował e-informator pn. „Elektroniczny Edukacyjny Informator dla Gimnazjalisty”, który ma na celu dopomóc młodym ludziom w podjęciu niełatwej decyzji dotyczącej dalszej edukacji w szkole ponadgimnazjalnej.

Miło nam poinformować, że twórcami tego informatora od strony technicznej są nauczyciele przedmiotów informatycznych naszej szkoły – Panowie: Grzegorz Błasik i Łukasz Piś, którzy zaprojektowali i wykonali stronę internetową wraz z interaktywnymi ankietami. Projekt przygotowany przez zespół reprezentujący Słowackiego został uznany za najlepszy spośród wszystkich propozycji przygotowanych przez zespoły reprezentujące powiatowe szkoły ponadgimnazjalne, a jego twórcy zostali wyróżnieni nagrodami Starosty Jarosławskiego.

Informator zawiera podstawowe dane o szkołach i placówkach, informacje o proponowanych przez nie kierunkach kształcenia oraz realizowanych innowacjach i projektach dydaktycznych. Znajdują się w nim także narzędzia umożliwiające gimnazjaliście samodzielne zbadanie swoich predyspozycji zawodowych.

Informator dostępny jest na stronie http://informator.starostwo.jaroslaw.pl/.