Kolejny sukces artystki ze „Słowackiego”

Pod koniec stycznia w hali widowiskowo-sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej odbył się IX Wojewódzki Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej, którego organizatorami byli kolbuszowskie liceum oraz Starostwo Powiatowe. Honorowy patronat nad konkursem objęli m. in.: Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski i J. E. Ks. Biskup Jan Wątroba.

W konkursie udział wzięło około 90 uczniów, którzy zaprezentowali kolędy w różnych językach obcych. Usłyszeć można było wykonania w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim oraz łacińskim. Przebojem tegorocznego konkursu była angielska kolęda „Mary did you know”, którą publiczność usłyszała aż osiem razy. Kolędę tę zaśpiewała również uczennica ZSLiT im. Juliusza Słowackiego, Natalia Gral, która w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęła trzecie miejsce. Jest to duże osiągnięcie, ponieważ wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych, a komisja konkursowa oceniając wykonawców szczególną uwagę zwracała na aspekt językowy oraz muzyczny prezentowanych utworów.

Opiekunem artystki ze „Słowackiego”, która niedawno zdobyła wyróżnienie w jarosławskim Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek, była nauczycielka języka angielskiego, pani Kinga Tomas.