23 listopad 2014

Technik Technologii Odzieży

„Od projektu do wybiegu”

      W dzisiejszych czasach, gdy postęp jest tak szybki, a realia stawiają nam wysoko poprzeczkę, od młodego człowieka oczekuje się kreatywności, pomysłowości i determinacji.
Jeśli posiadasz te cechy i …
lubisz zmieniać otaczający świat,
bawisz się modą,
nudzi Cię szarzyzna,
dołącz do nas, … a my pomożemy Ci w realizacji pragnień i marzeń.

      Zawód technik technologii odzieży większości osób kojarzy się ze ślęczeniem nad maszyną do szycia. Jest to błędne wyobrażenie samego zawodu i zadań z nim związanych. Absolwentowi gimnazjum, który musi podjąć wiele trudnych decyzji dotyczących przyszłości, czyli dokonać wyboru szkoły i kierunku nauki, postaramy się przybliżyć ten zawód oraz ukazać go w nieco innym świetle.
        Nauka w technikum w zawodzie technik technologii odzieży trwa 4 lata. Uczniowie w ciągu całego cyklu kształcenia  zdobywają 3 kwalifikacje zawodowe tj:
- Wykonywanie usług krawieckich,
- Projektowanie wyrobów odzieżowych,
- Organizacja procesów technologicznych wyrobów odzieżowych.
 
        Na przedmiotach zawodowych odzieżowych uczniowie przechodzą drogę od pomysłu, poprzez wykonanie rysunku żurnalowego, dobór materiałów, dodatków, konstruowanie, modelowanie, aż do realizacji modelu na zajęciach praktycznych i pracowni wytwarzania modeli odzieży.
        Wspaniałą przygodą związaną z tym kierunkiem kształcenia jest możliwość pokazania swojej pracy innym. W naszej szkole od wielu lat odbywają się pokazy mody, prezentujące dorobek naszych uczniów. Dlatego hasło „Od projektu do wybiegu”  jest  kwintesencją drogi młodego człowieka z wizją.
        Nie należy się zrażać, że nie potrafi się wielu rzeczy: projektowania, modelowania czy szycia.  Przecież chodzimy do szkoły po to, aby się nauczyć tego, czego jeszcze nie umiemy.

        Po ukończeniu nauki na tym kierunku będziesz mógł z powodzeniem:
- posługiwać się dokumentacją techniczno - technologiczną;
- organizować i nadzorować proces technologiczny, produkcyjny w zakładzie;
- opracowywać proces wytwarzania dowolnych wyrobów odzieżowych;
- projektować modele dla różnych grup wiekowych i na różne okazje;
- projektować ubiory dla figur nietypowych;
- modelować zgodnie z projektem plastycznym i rysunkiem żurnalowym;
- wykonywać drobne przeróbki i poprawki w gotowych wyrobach odzieżowych;
- współpracować z zespołem pracowników;
- koordynować i nadzorować pracę w zakładzie;
- prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracę w podmiotach gospodarczych państwowych i prywatnych.

Po uzyskaniu tytułu technika technologii odzieży będziesz mógł:
- pracować w firmach, zakładach zajmujących się projektowaniem nowych wzorów i kolekcji odzieży;
- pracować w zakładzie odzieżowym jako pracownik opracowujący dokumentację techniczno-technologiczną i nadzorujący proces produkcyjny;
- prowadzić własny zakład świadczący usługi krawieckie;
- kontynuować naukę na wyższym szczeblu nauki.

Film promujący zawód Technika Technologii Odzieży - część pierwsza. Autor: Piś Łukasz

Info: Przełącz na pełen ekran (materiał Full HD)

Najciekawsze migawki